Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla

Inblicken

Intranät, Medvind och program för Uddevalla kommuns personal.

Epost

Outlook -  e-post och kalender (personal)

Skicka e-post    Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla    Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00, Automatisk telefonist 0522-69 70 00
Organisationsnummer: 212000-1397